October 26, 2009

Felet med alla intellektuella:

Dom vill inte diskutera nånting allvarligt om det inte sker på deras villkor.

No comments:

Post a Comment